top of page

For pårørende

I mange sammenhenger, særlig når det gjelder avhengighet og pårørendeproblematikk, kan klientsamtaler ta form som kunnskapsdeling, eller psykoedukasjon om du vil. Jeg får mange klienter som lever tett på noen som drikker for mye eller ruser seg på annen måte.

 

Mange pårørende ønsker i første rekke kun å få mer kunnskap om hva rusavhengighet er, og hvilken rolle (og ansvar!) den pårørende har.

 

Ofte fortsetter vi samtalene som terapisamtaler, men for noen kan det være tilstrekkelig med økt kunnskap før de kan gå videre på egen hånd.

Ta kontakt på kontaktskjemaet

bottom of page